Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring geldt voor iedereen die de website www.nieuwbouw-coevorden.nl bezoekt.

Nieuwbouw Nederland voelt zich verantwoordelijk om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website(s) gebruikt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Nieuwbouw Nederland. Door gebruik te maken van deze website of de diensten van Nieuwbouw Nederland geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Nieuwbouw Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Versie:
1.3
Versiedatum:
13-12-2018

1. Beheer

1a. De website www.nieuwbouw-coevorden.nl staat onder beheer van Nieuwbouw Nederland B.V. ("Beheerder") De contactgegevens zijn te vinden op www.nieuwbouwnl.nl

1b. Beheerder is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Uw gegevens worden opgenomen in een bestand waarbij het gebruik is aangemeld bij de Toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl) gevestigd te Den Haag, onder nummer: m1356665.

1c. Beheerder houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

1d. Beheerder van de site faciliteert in de opslag van data op gezag van Aanbieder.

2. Aanbieder

2a. De website www.nieuwbouw-coevorden.nl wordt aangeboden door, en valt onder de verantwoording van, Nieuwbouw Nederland B.V. en diens aanverwante dienstverleners ("Aanbieder").

3. Gegevensverwerking

Gegevens die door Geïnteresseerde (nieuwbouw woningzoekende) verstrekt worden kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • 3a Het informeren van Geïnteresseerde over nieuwbouwprojecten in de regio Coevorden en algemene nieuwbouwtrends.
  • 3b Het verwerken van de belangstelling en/of interesse in een (nieuwbouw)project en daarbij toebehorende objecten (woningen) en aanverwanten (woonwensen).
  • 3c Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de inschrijving, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  • 3d Het onder de aandacht brengen van de ontwikkelingen binnen het project via een nieuwsbrief. Eventueel aanverwante informatie (tips, handigheid, overige projecten, et cetera) waarvan Aanbieder of Beheerder denkt dat het kan bijdrage levert aan de geïnformeerdheid van de Geïnteresseerde.
  • 3e Gegevens van Geïnteresseerde worden verstrekt aan de Aanbieder (en/of andere geselecteerde partners) wanneer u zich inschrijft voor een project of zich aanmeldt voor een service of dienst.
  • 3f Gegevens van Geïnteresseerde kunnen anoniem worden ingezet voor marktanalyses op hoog abstractieniveau (zonder gebruik van persoonsgegevens).
  • 3g Indien Geïnteresseerde wenst dat de verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kan Geïnteresseerde deze op verzoek laten verwijderen door een e-mail te sturen naar support@nieuwbouw-nederland.nl.

Een overzicht van de gegevensverwerking en doeleinden kunt u hier vinden.

4. Persoonsgegevens en derden

Persoonsgegevens die door de Geïnteresseerde zijn aangeleverd worden uitsluitend aan derden verstrekt als hier expliciet toestemming toe gegevens is, zoals in het geval van een projectinschrijving en/of dienstaanvraag. Met een uitzonderingen op deze regel wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Een overzicht van de gegevensverwerking en doeleinden kunt u hier vinden.

5. Beveiliging en toegang van persoonsgegevens

De gegevens die de Geïnteresseerde verstrekt, worden via een beveiligde verbinding opgeslagen en beheerd. Gegevens zijn enkel toegankelijk voor verwerkers onder uitvoering van Aanbieder. Zie verwerking persoonsgegevens voor nadere toelichting op de verwerking van persoonsgegevens.

6. Cookies

Om de website www.nieuwbouw-coevorden.nl aan te bieden, wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter.

Nieuwbouw Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website(s) en zal de data verkregen vanuit cookies enkel geanonimiseerd gebruiken.

Meer informatie over ons cookiebeleid kunt u hier vinden.

7. Account opheffen of afmelden

Elke nieuwsbrief die toegezonden wordt is voorzien van een afmeldlink onderaan het bericht. Via deze link kan te allen tijde worden uitgeschreven voor toekomstige nieuwsbrieven.

Het is tevens mogelijk om binnen de persoonlijke Nieuwbouw Nederland accountomgeving af te melden voor nieuwsbrieven of het account te beëindigen. Of neem contact op met het verzoek tot uitschrijving van de nieuwsbrief via: support@nieuwbouw-nederland.nl

8. Verzoek tot vergetelheid

Indien gewenst wordt het persoonsgebonden Nieuwbouw Nederland account, inclusief alle verstrekte data, volledig te verwijderen kan dit verzoek ingediend worden binnen het account onder het item 'Mijn Inschrijving'. Of stuur een 'verzoek tot vergetelheid' in via support@nieuwbouw-nederland.nl.

9. Vragen

Vragen over onze privacyverklaring? Neem contact met ons op via support@nieuwbouw-nederland.nl

10. Disclaimer

Nieuwbouw Nederland is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.